Duyuru

duyuru

UCHICP-University of Chicago Press Veri Tabanı 31.10.2022 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

1890 yılında University of Chicago’nun üç ana biriminden biri olarak kurulan University of Chicago Press, en yüksek standartlarda bilimi yaymayı, eğitimi teşvik etmeyi ve kültür hayatını zenginleştirmeyi kendine görev adamış bir yayın evidir. Kitapları ve dergileri aracılığıyla sadece geleneksel disiplinlerde akademik tartışmaları ilerletmeyi değil aynı zamanda yeni entelektüel gayretleri de tanımlamayı amaçlar. 

Dergi Birimi, sosyal ve beşeri bilimler, eğitim, biyolojik ve tıbbi bilimler ve fen bilimleri alanları gibi çok çeşitli dallarda 75 dergi ve ciltli seri yayımlamaktadır. Bu dergiler uluslararası bilim insanlarından dünya çapındaki okuyuculara hakemli araştırmalar sunar. Dergilerimizin bir çoğu alanlarındaki ilk akademik yayınlardır. 1895 yılında kurulan American Journal of Sociology sosyolojiye adanmış en eski akademik dergidir aynı zamanda History of Religions sadece karşılaştırmalı dinler tarihine adanmış ilk akademik dergidir. Dergi Birimi basılı yayınlarla birlikte akademik ve bilimsel dergilerin elektronik hallerini sunmakta öncü olmuştur. Elektronik yayıncılık programı 1995 yılında başlatılmıştır ve 2004’ten bu yana tüm dergiler çevrimiçi olarak da erişilebilirdir.

Duyuru tarihi : 2022-10-03