REFERANS VE TANITIM HİZMETLERİ

REFERANS VE TANITIM HİZMETLERİ


Danışma Hizmetleri
Bu bölümde, genel ve anlık bilgi gereksinimlerini karşılayan danışma kaynaklarına yer verilmiştir. Materyaller sadece kütüphane içerisinde kullanılabilir.

Görevli kütüphaneciler;

Kütüphane bilgi kaynaklarından ve diğer bilgi merkezlerinden yararlanarak, kullanıcıları doğru ve hızlı bir şekilde bilgiye yönlendirir,
  
Danışma kaynaklarının kullanımını öğretir,

Kullanıcı eğitimi verir,

Elektronik veri tabanları konusunda kullanıcılara yardımcı olur.

Eğitim/Tanıtım Programı
Kullanıcıların, kütüphaneyi tanıması ve kütüphanenin tüm kaynaklarından üst düzeyde yararlanabilmesi için Danışma Bölümü tarafından eğitim programları hazırlanır.

Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerimizi kapsar.

Program;
. Kütüphane kaynaklarına ve bilgiye erişimi,

. Kütüphane yazılım programını ve tarama bilgisayarlarının kullanımını,
  
. Danışma kaynaklarını,
   
. Üyelerin sistem üzerinden ayırttığı ya da öğretim üyelerinin ayırttığı (rezerve) kaynaklar ve aradaki ayırımı, özellikleri, erişimi,
  
. Kaynağa erişilemediğinde izlenmesi gereken yolları,

. Kareller ve grup çalışma oda/salonlarının kullanım koşullarını,

. İnternet hizmetlerini, elektronik dergi ya da veri tabanlarının kullanımını,
  
. Kütüphanelerarası işbirliğini,

. Kütüphane kullanım kurallarını içerir.

Her akademik yıl başında uygulanmaya başlayan program akademik yıl sonuna kadar belli gün ve saatlerde devam ettirilir. Programın gün ve saatleri elektronik ortamda sayfamızda, panolarımızda ve kampüs içindeki bütün panolarda duyurulur.

 

Kütüphanede kullanılan sistemler
Koleksiyon uluslararası sistemlere göre düzenlenmekte ve yayınlar tekleştirilmektedir.
  
Anglo-American Cataloguing Rules 2 (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2) uyarınca kataloglama,

Library of Congress Subject Headings (Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları ve uyarlaması) şemalarına göre konu başlıkları,

Dewey Decimal Classification 21 (Dewey Onlu Sınıflama Sistemi) uygulamasıyla yer numarası verilmektedir.

Kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmakta, raf başlarında sistemle ilgili kılavuzlar (o rafa ait başlayan-biten yer (raf) numarası) bulunmaktadır. Bu sistemde bilgiye, raflarda doğrudan ulaşılır.

Kullanıcı kütüphane içinde bulunan tarama terminallerinden, materyalin raf numarasını bulur, ödünçte ya da rafta olduğunu öğrenir.

Raf kullanımı ve yayınlara ulaşmada kat görevlileri kullanıcıya yardımcı olmaktadır.