HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

VİZYON
Üniversitemizi sosyal bilimler alanında, eğitime, araştırmaya, üretkenliğe ve entelektüel birikime değer katılması amacıyla bilimsel gelişmeyi sağlayan çalışmalar için, tüm kaynaklara her yerden erişim sağlayan,  bir etkiye sahip olmaktır.

MİSYON
Bilgiye erişimi ve kültürel iletişimi destekleyen tarafsız ve güvenilir ulusal ve uluslararası akademik araştırma merkezi olarak hizmet odaklı koleksiyonları temin etmek ve insanı merkeze alan hizmet anlayışıyla geliştirmektir.

HİZMET DEĞERLERİMİZ
Saygı
Meslektaşlarımızı ve kullanıcılarımızı dürüstlük, profesyonellik ve saygıyla kucaklayan,
Güçlendirme
Akademik ve araştırma başarısı için Üniversite Kütüphanelerinin kaynaklarını kullanmaları
için öğrencileri, akademik kadroyu, personeli ve toplumu teşvik eden ve onları bilgilendiren,
Yenilik
Bilgi ve teknoloji kaynakları ile kullanıcıları üreten ve eleştirel düşüncede harekete geçiren,
İşbirliği
Başarı sağlamak için tüm paydaşlarla birlikte hareket eden,
İletişim
Saygı ve sabır ile iletişim kuran,
Esneklik
Farklı düşüncelere ve fikirlere açık olan,
Yönetim 
Sürdürülebilir ve sorumlu yönetim anlayışıyla hizmet sunan.