ÖDÜNÇ VERME HİZMETLERİ

ÖDÜNÇ VERME HİZMETLERİ

Üyelik ve Ödünç Verme


AHBVÜ akademik personeli, öğrencileri, idari ve diğer personel ile değişim programlarıyla ve özel anlaşmalarla gelen akademik-idari personel ve öğrenciler kütüphanenin doğal üyesidirler ve tüm kütüphane hizmetlerinden yararlanabilirler.


 Ödünç verme personeli tarafınca, AHBVÜ kimlik kartı ya da eşdeğer belge ile kimlik doğrulanır ve üyelik aktifleştirilir.
Yukarıda belirtilen kategoriye girmeyen kullanıcılar ise kütüphaneye üye olamazlar; ancak kütüphane hizmetlerinden, kütüphane fiziki alanı içinde yararlanabilirler.
 

Ödünç verme 

Akademik personel:
       10 kitabı, 30 gün ödünç alabilir, ayırtılmamışsa 2 kez uzatma yapabilir.
İdari personel:
       5 kitabı, 15 gün ödünç alabilir, ayırtılmamışsa 2 kez uzatma yapabilir.
Yüksek lisans/Doktora öğrencisi:
       5 kitabı, 15 gün ödünç alabilir, ayırtılmamışsa 2 kez uzatma yapabilir.
Lisans/Ön lisans öğrencisi:
        5 kitabı, 15 gün ödünç alabilir, ayırtılmamışsa 2 kez uzatma yapabilir. 

Kütüphane üyesi olmayan kullanıcılar, bilgi kaynaklarını ödünç alamazlar; ancak kütüphane içerisinde faydalanabilirler. 

Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, el kitabı, vb.),
Süreli yayınlar,
Tezler,
Nadir eserler,
Haritalar, atlaslar,
Ayırtılmış yayınlar,
Daire Başkanlığınca belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan (tek nüsha ya da baskısı tükenmiş vb.) diğer materyaller ödünç verilmez.

Yayın ayırtma

  • Üyeler, başka üye üzerinde bulunan bilgi kaynaklarını, sistem üzerinden ayırtabilirler.
  • Ayırtma işlemi 3 gün geçerlidir. Bu süre içinde ödünç alınmazsa ayırtma işlemi sona erer.
  • Rafta bulunan yayınlara ayırtma işlemi yapılamaz.
  • Fakültelerden gelen istek üzerine ya da kütüphane yönetiminin kararı ile tespit edilen “ayırtılmış yayınlar” genel koleksiyondan ayrı tutulur ve 2 saat süre ile ödünç verilir.
  • İade süresine uymayan kullanıcı bir (1) hafta bu haktan yararlanamaz. 

Gecikme ve Ceza

.Üye iadesini geciktirdiği gün kadar kaynak ödünç alamaz.
. Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcılar, ödünç verme hizmetlerinden yararlanamazlar.
. Ödünç alınan kitaplar zamanında iade edilmeyip üzerinden 30 günden fazla bir zaman
geçerse kayıp işlemi başlatılır.

Süreli Yayınlar

Kullanıcılar basılı süreli yayınları kütüphane içinde, elektronik süreli yayınları ise belirtilen alanlarda kullanabilirler.