Açık Erişim Nedir?

Açık Erişim Nedir?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 10 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul toplantısında "Açık Bilim ve Açık Erişim" konusunda, YÖK bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesince ülkemizdeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda "Açık Akademik Arşiv Sistemi" kurulması, üniversite arşivlerinin "Avrupa Açık Erişim Altyapısı (OpenAIRE)" ile bütünleşmesinin sağlanması, "Akademisyenlerin Araştırmacı Numaraları (ORC-ID veya benzeri)" kullanımına özen gösterilmesi konularını gündemine almıştır. 

“Açık bilim” araştırma çıktılarına (bilimsel yayınlar ve veriler) ve süreçlerine serbestçe erişimi ve bu çıktıların ortak çalışma yapmak için kullanım, dağıtım ve üretimini kolaylaştıran bir bilim uygulamasıdır. 

“Açık erişim” ise kamuya açık internet aracılığıyla bilimsel literatüre serbest ve ücretsiz erişebilmesi, kullanıcıya bu literatürü okuma, indirme, bastırma, bu makalelerin tam metinlerine bağlantı verme ve veri olarak bir yazılıma aktarma veya herhangi bir yasal amaç için finansal teknik engeller olmaksızın kullanma olarak tanımlayabiliriz. 

Tüm dünyada, araştırma harcamalarının 1/3’lük kısmını, insanların % 99’nun erişemeyeceği araştırma sonuçlarını yayınlamak için harcadığı tespit edilmiştir. 

2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti adresli tüm makalelerin dünyaca görünür, taranabilir ve erişilebilir halde; Açık Erişimde olmasını hedeflenmektedir.