KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ VERME VE DÖKÜMAN SAĞLAMA

KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ VERME VE DÖKÜMAN SAĞLAMA


Kütüphanelerarası İşbirliği (ILL)

Nedir, Nasıl Yararlanılır?
Kütüphanelerarası İşbirliği ILL (Inter Library Loan), AHBVÜ Kütüphanesinde bulunmayan kitap ya da makalelerin, diğer kütüphanelerden ödünç alınabilmesi hizmetidir.

Bu hizmetten akademik personel yararlanır.

ILL işleminde, sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir. 

Ödünç verilmez kapsamında bulunan bilgi kaynakları için istekte bulunulmaz.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen üye, Kütüphaneye gelerek ya da e-posta ile istekte bulunur.

Materyalin yıpranması ve kaybolması durumunda, kütüphanelerin yönetmelikleri gereği önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde, ceza istekte bulunan üye tarafından karşılanır.

Üyeler, kütüphanemizin belirlediği süre sonunda istenen materyali iade etmekle sorumludurlar.

Üniversite ve araştırma kütüphanelerine en fazla üç (3) kitap, otuz (30) gün süreyle ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmemişse 1 (bir ) kez uzatma yapılır.

Ödünç kitap almak isteyen kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap bulunduğunda, söz konusu kütüphaneden gelecek yeni istekler işleme konulmaz.

Kitapların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlardan (iade süresi geçmesi, hasar görmesi ve -kargo dahil- kayıplardan) istek yapan kütüphane sorumlu tutulur.

AHBVÜ Kütüphanesi’nden kitap ödünç almak isteyen kütüphane, gecikme cezaları ve kitap kayıpları hakkında, AHBVÜ Kütüphane Yönergesi 16. ve 17. maddelerini kabul etmiş sayılır.

ILL hizmeti sonucu doğacak tüm masrafları ( kargo ücreti vb.), istekte bulunan kullanıcı karşılar.

İstekler nasıl yapılır?
Kütüphanelerarası ödünç materyal istekleri için, Ödünç Bölümüne başvurulur ve ilgili formlar doldurulur.

Materyal geldiğinde haber verilebilmesi için telefon ve e-mail adresi güncellenir. Materyal Ödünç Bölümünden teslim alınır ve Ödünç Bölümüne iade edilir.

Materyal geliş süresi nedir?
Materyalin geliş süresi materyali gönderen kurumlara ve kargoda geçen zamana göre değişir.

Ücretler
Materyal geldiğinde kargo ücreti, kullanıcı tarafından ödenerek teslim alınır.

Kütüphanelerarası ödünç hizmetinde kargo ücretlerini ödemeyen kullanıcıların, ücretlerini ödeyince kadar diğer istekleri karşılanmaz.

Kullanıcılar yetkili kütüphaneci tarafından kargo ücretleri konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilirler.