Kitap Bağış Formu

Kitap Bağış Formu

KİTAP BAĞIŞ FORMU
Kütüphaneye bağış yapılan yayınlar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kütüphanesi Yönergesi’nin 26. maddesi uyarınca değerlendirilerek kabul edilmektedir. Kitap Bağış Formu ekli dosyadadır.