Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

VİZYON
Üniversitemizi sosyal bilimler alanında, eğitime, araştırmaya, üretkenliğe ve entelektüel birikime değer katmak amacıyla tüm kaynaklara her yerden erişim sağlayan, bilimsel alanda ileriye götüren bir etkiye sahip olmaktır.

MİSYON
Bilgiye erişimi ve kültürel iletişimi destekleyen tarafsız ve güvenilir ulusal ve uluslararası akademik araştırma merkezi olarak hizmet odaklı koleksiyonları temin etmek ve insanı merkeze alan hizmet anlayışıyla geliştirmektir.

HİZMET DEĞERLERİMİZ 
Saygı 
Kullanıcılarımızı ve paydaşlarımızı dürüstlük, profesyonellik ve saygıyla kucaklayan, 
Güçlendirme 
Akademik ve araştırma başarısı için öğrencileri, akademik kadroyu, personeli ve toplumu  
teşvik eden ve onları bilgilendiren, 
Yenilik 
Bilgi ve teknoloji kaynakları ile kullanıcıları üreten ve eleştirel düşüncede harekete geçiren,
İşbirliği 
Başarı sağlamak için tüm paydaşlarla birlikte hareket eden,
İletişim 
Saygı ve sabır ile iletişim kuran,
Esneklik 
Farklı düşüncelere ve fikirlere açık olan,
Yönetim,
Sürdürülebilir ve sorumlu yönetim anlayışıyla hizmet sunan.