Kitap Bağış Formu

KİTAP BAĞIŞ FORMU
Kütüphaneye bağış yapılan yayınlar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kütüphanesi Yönergesi’nin 26. maddesi uyarınca değerlendirilerek kabul edilmektedir. Kitap Bağış Formu için tıklayınız.