duyuru

Swisslex ve Heinonline Veri Tabanları erişime açılmıştır.

Hukuk Fakültesi ve İİBF üzerinden erişime açılmıştır.

Swisslex, İsviçre'deki en kapsamlı hukuk veritabanıdır. Swisslex, hukuk dergileri ve hukuk kitaplarıyla birlikte, hem kanton içtihat hukuku hem de mevzuat gibi federal yasa ile ilgili yargı kararlarına ve akademik kaynaklara tam metin erişim sağlar. Bu veritabanını benzersiz kılan özellik, arama terimlerini İsviçre'nin resmi dillerinden herhangi birine otomatik olarak çeviren çok kapsamlı eş anlamlılar listesidir. Yayınlanmış ya da yayınlanmamış içtihatların taranabildiği arama sayfasıdır. Veri tabanı içerisinde yer alan güncel içtihatların ve güncel dergilerin görüntülendiği sayfadır.

HeinOnline Veri Tabanı uluslar arası alanda Hukuk alanında, 70 milyondan fazla sayfadan oluşan ve yasal tarihin (arşiv) içeriğine erişim sağlar. 1100’den fazla süreli hukuk dergisi, ünlü hukukçular tarafından yazılmış hukukun her alanına yönelik çok sayıda klasik eser, Amerikan Mahkeme kararları ve mevzuatı, Nuremberg, Uluslararası Tahkim Odası, Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası yargı organlarının içtihatlarını bulmak mümkündür.

Duyuru tarihi: 2019-01-15