YAYIN BAĞIŞ YÖNERGESİ VE KABUL FORMU
Kütüphaneye bağış yapılan yayınlar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kütüphanesi Yönergesi’nin 26. maddesi uyarınca değerlendirilerek kabul edilmektedir. Yayın Bağış Kabul Formu için tıklayınız.