Üniversitemiz  ile üç üniversite arasında Protokol imzalanmıştır. Bu protokoller doğrultusunda üniversitemiz akademik personelleri aşağıda yer alan Üniversitelerden belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanabilirler. Bunun için  aşağıda ilgili linkten alacakları ''Protokol Formu''nu kütüphanemizde onaylatıp, diğer üniversitenin kütüphanesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Protokoller yalnızca Akademik personelleri kapsamaktadır.

Ankara Üniversitesi - Ödünç Hizmeti (Protokol Formu)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Ödünç Hizmeti (Protokol Formu)

Hacettepe Üniversitesi - Ödünç Hizmeti (Protokol Formu)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı - Ödünç Hizmeti (Protokol Formu) (Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Formu)